obr1Zákaznické dny firmy TAJMAC-ZPS, které se konaly ve dnech 27. a 28. 4., je možné nazvat firemním veletrhem ve všech směrech. Počet elektronicky registrovaných hostů avizoval, že návštěvnost předčí minulý rekordní rok. Počet firem, které projevily zájem zúčastnit se Zákaznických dnů jako spoluvystavovatelé, již převýšil naše kapacitní možnosti.
Návštěvníci využili nabízené komentované prohlídky výrobního areálu společnosti i možnost exkurze do provozu ZPS – SLÉVÁRNA. Ve zvýšené míře zaujala technologická seřízení strojů výrobního programu firmy a velmi kladně hodnocený byl i doprovodný program. Mnoho návštěvníků využilo neformálních setkání s odbornými pracovníky jako možnost výměny cenných poznatků z praxe a pracovníci společnosti TAJMAC-ZPS využili možnosti seznámit návštěvníky na vlastní půdě a v reálném provozu s výrobním programem i posledními novinkami.
Své exponáty tradičně představily divize CNC, divize AUTOMATY, divize MANURHIN a také projekt NEGRI BOSSI. Každá z divizí měla pro návštěvníky připravena zajímavá technologická seřízení, představující novinky či inovativní možnosti rozšiřující využití našich strojů, měření a aplikace volumetrické kompenzace u víceosých strojů; k vidění byl spolupracující robot a trojrozměrná lokalizace dílů, monitorování obrábění ARTIS a další. Letos se o nově předváděnou techniku rozšířila i mnohá stanoviště spoluvystavovatelů.
Doprovodný program s oblíbenou spoluvystavovatelskou i vizitkovou soutěží o lákavé ceny letos obohatilo představení vírníků fy NIRVANA AUTOGYRO a zájmu se opět těšily vystavené závodní speciály teamu Tlusťák Racing. S přitažlivými expozicemi přispěli k nadmíru úspěšnému průběhu letošních Zákaznických dnů.

TEXT Hana Modlitbová FOTO Roman Školník