obrPriestory firmy Teximp sa už po štvrtý krát, vo štvrtok 27. 4., zaplnili návštevníkmi počas dňa otvorených dverí Teximp. Aj tentokrát si mohli návštevníci zblízka pozrieť najpredávanejšie technológie z dielne výrobcov strojov Haas a Nakamura-Tome.

Vystavené stroje boli v prevádzke a prebiehali na nich živé ukážky obrábania. Návštevníci mohli využiť čas aj neformálnymi stretnutiami so zástupcami firmy Teximp a partnermi podujatia – firmami Schunk, Iscar, a Schiertechnik. K dispozícii boli technológovia a obchodní zástupcovia menovaných firiem, aby zodpovedali všetky otázky záujemcov. Okrem získania cenných informácii sa mohli zúčastnení občerstviť pri bohatom bufetovom stole.
Vysoká účasť na podujatí potvrdila, že oblasť strojárstva je živá a neustále rastie aj záujem o nové technológie. Chceli by sme sa týmto poďakovať všetkým zúčastneným firmám a tešíme sa na stretnutie na ďalšej podobnej akcii.

TEXT/FOTO Michal Bednár