mitutoyoMalá slávnosť sa konala 25. apríla v priemyselnom parku v Mošnove, neďaleko Ostravy. Známa spoločnosť Mitotoyo Česko, zaoberajúca sa predajom a službami spojenými s komunálnymi meradlami, tu otvorila svoju pobočku.
Ako nám počas Dňa otvorených dverí a slávnostného otvorenia pobočky povedal konateľ spoločnosti Petr Zahálka, pre tento región sa rozhodli preto ( sídlo českej firmy Mitutoyo je v Tepliciach- pozn. red.), že chcú byť bližšie k zákazníkom.
„Túto pobočku s rozlohou vyše 200 metrov štvorcových, sme situovali na Ostravsko preto, lebo sa tu pomerne rýchlo rozvíja ďalší priemyselný park, je tu automobilka Hyundai, neďaleko v Žiline je KIA a cele severozápadné Slovensko. A nezabúdajme, že aj južné Sliezsko z poľskej strany, povedal P. Zahálka.
Všetko sú to regióny, kde sa strojárska a vôbec priemyselná výroba etablovala a naďalej rozvíja. Trh s komunálnymi meradlami, ale aj so službami špecifického merania a diagnostiky je už nedeliteľnou a najmä nezastupiteľnou súčasťou, najmä vo firmách pôsobiacich v dodávateľskom reťazci automotive.
Pobočka v Mošnove má podľa konateľa Mitutoyo Česko, Petra Zahálku ambíciu nielen ponúkať meracie prístroje a náradie na predaj, ale aj organizovať vzdelávanie a servisné služby svojim obchodným partnerom.
Otváranie pobočky sa zúčastnilo na stovka obchodných partnerov a osobností z oblastnej samosprávy.

TEXT/FOTO Ján Minár