fabory 20rokovDňa 26. augusta 2017 oslávila spoločnosť FABORY – SLOVAKIA, s. r. o., 20 rokov pôsobenia na slovenskom trhu. Počas týchto rokov sa stala profesionálnym dodávateľom spojovacieho materiálu a ďalších produktov ako ručné a elektrické náradie, priemyselné produkty a ochranné pracovné pomôcky.
Spoločnosť sa zameriava na to, aby nadobudnuté skúsenosti za týchto 20 rokov pocítili aj zákazníci a orientuje sa na to, aby im neustále vychádzala v ústrety a zákaznícke požiadavky plnila prostredníctvom ponuky širokého sortimentu, vysokou kvalitou výrobkov, konkurencie schopnými cenami, dobrým servisom a odborným poradenstvom.

O spoločnosti Fabory
Fabory je predajcom spojovacieho materiálu a súvisiacich produktov pre opravu a údržbu, ako sú ručné a elektrické náradie, pneumatické náradie, ochranné pracovné pomôcky, ale aj produkty na upratovanie a čistenie, zváranie a brúsenie. V rámci odvetvia predaja spojovacieho materiálu momentálne spoločnosť ponúka najväčšiu šírku sortimentu, a to viac ako 90 000 položiek, ktorá je naďalej rozširovaná. Okrem predaja výrobkov naša spoločnosť taktiež ponúka možnosť riadenia zásob pomocou rôznych skladových riešení, ktoré pomáhajú pri objednávaní tovaru a pri správe skladu. Taktiež pre svojich zákazníkov ponúkame aj eCommerce riešenia, ktoré pomáhajú k optimalizácii procesov obstarávania. Všetkými týmito krokmi sa snažíme naplniť potreby zákazníkov. Viac o našej spoločnosti zistíte na našich webových stránkach http://www.fabory.com/sk

Ako sme začínali a kde sme teraz?
Spoločnosť Fabory datuje svoje počiatky až do roku 1947, kedy J. M. Borstlap a jeho synovia založili v meste Scheveningen (dnes je súčasťou Haagu v Holandsku) spoločnosť, ktorá sa zaoberala veľkoobchodom so spojovacím materiálom Borstlap & Sons. Spoločnosť sa rýchlo rozvíjala a čoskoro väčšinu svojich produktov začala predávať pod značkou Fabory. V roku 1968 sa presunula do Tillburgu, kde pôsobí materská spoločnosť do dnešného dňa.

Fabory Scheveningen

Spoločnosť postupne rozširovala svoju činnosť po celom svete a v roku 1997 bola založená spoločnosť Fabory aj na Slovensku. Aktuálne do tímu Fabory na Slovensku patrí 23 zamestnancov.
V roku 2001 bol z dôvodu lepšieho zásobovania a zvýšenia spokojnosti zákazníkov otvorený centrálny sklad v Brne v Českej republike. Ten okrem Slovenska zásobuje všetky krajiny strednej a východnej Európy. Týmto krokom sa taktiež centralizoval nákup a dodávky z materskej spoločnosti.
Spoločnosť zaznamenávala neustály rast, čo viedlo k tomu, že v roku 2010 bol v Brne otvorený moderný automatizovaný sklad v priemyselnom areáli Šlapanice. Tento sklad umožňuje efektívnejšiu obsluhu a plnenie stále náročnejších požiadaviek zákazníkov.

Fabory Brno

V roku 2011 sa majiteľom Fabory stala spoločnosť Grainger International, ktorá je popredným dodávateľom celého radu produktov na údržbu, opravy a prevádzku na celom svete. Týmto krokom Fabory získalo silného partnera, s ktorého pomocou môže ponúkať väčší sortiment produktov, zlepšovať služby a pripravovať inovácie, ktoré nás odlíšia od konkurencie.
Na Slovensku môžete aktuálne nájsť dve predajne Fabory, a to v Košiciach a Žiline, a tiež aj širokú sieť kvalifikovaných obchodno-technických poradcov, ktorí sú ochotní pomôcť s vašimi otázkami.
Spoločnosť plánuje pokračovať v rozširovaní servisných služieb. Tiež plánuje investície do elektronického obchodovania, ponuky logistických riešení a riešení vytvorených zákazníkom priamo na mieru. Môžete sa tešiť na novinky v sortimente aj v službách.
Za dosiahnutý úspech je potrebné poďakovať aj všetkým odberateľom, tým, ktorí sú s našou spoločnosťou dlhodobo a sú nám verní už od začiatkov, ale tiež aj novo prichádzajúcim, ktorí si nás vybrali a stále rozširujú našu zákaznícku základňu. Vďaka patrí aj všetkým zamestnancom, ktorí robia svoju prácu odborne, s nadšením a so záujmom. Veríme, že tu budeme pre vás na trhu minimálne ďalších úspešných 20 rokov.

fabory logo

TEXT/FOTO Petr Hendrych, obchodný riaditeľ CZ and SK