obr1Spoločnosť Nordson, založená v roku 1954, je svetovým lídrom vo výrobe systémov na aplikáciu tavných a disperzných lepidiel, tesniacich materiálov a systémov na povlakovanie. Zariadenia Nordson sú integrované po celom svete v mnohých linkách a strojoch na výrobu rôznych produktov od obalov, cez plošné spoje až po automobilové diely.

Nordson – keď očakávate viac
Či už potrebujete zariadenie na výrobu obalov potravín, dopravných obalov, alebo iných typov obalov, Nordson vám dodávkou komplexných systémov môže pomôcť zlepšiť váš výrobný proces, ušetriť čas, zmenšiť straty a zvýšiť marže. Aplikátory tavného lepidla Nordson pracujú na vysokorýchlostných linkách, kde lepia a utesňujú obaly z papiera, kartónu alebo vlnitej lepenky. Nordson nastavuje štandard v aplikáciách ako je výroba papierových obalov, lepenie kartónov, výroba trayov, stabilizácia produktov na paletách alebo etiketovanie. Pre našich zákazníkov predstavuje konkurenčnú výhodu aj použitie systémov Nordson, ktoré sú chránené niekoľkými desiatkami patentov.

obr2

„Bezzásobníkový“ systém dávkovania tavného lepidla s automatickým dopĺňaním
Systém ProBlue Liberty je integrovaný „bezzásobníkový“ systém dávkovania tavného lepidla, ktorý poskytuje zákazníkovi spoľahlivú funkčnosť systémov ProBlue a využíva „bezzásobníkovú“ technológiu tavenia lepidla. Úložný kontajner je k dispozícii vo vyhotovení s jedným výstupom alebo v novom vyhotovení s viacerými výstupmi „multi-feed“. Kontajner na granulát vo vyhotovení „multi-feed“ môže dodávať lepidlo až pre štyri taviace zariadenia. Systém ProBlue Liberty taví len to, čo potrebujete, vtedy, keď to potrebujete a tým zvyšuje produktivitu a kvalitu výrobného procesu.

Medzi ďalšie výhody tohto systému patrí:
• Výrazné zníženie degradácie lepidla z dôvodu prehrievania v tanku (verzia Liberty drží o 90 % menej lepidla v roztavenom stave oproti klasickému ProBlue 10);
• Úspora elektrickej energie na tavenie lepidla;
• Zamedzenie možnosti vniknutia mechanických nečistôt z prevádzky do systému (prach, väčšie nečistoty);
• Zníženie spotreby náhradných dielov;
• Skrátenie času prestojov linky potrebných na výmenu týchto dielov;
• Zamedzuje kontaktu pracovníkov s horúcimi časťami systému (zásobník, veko, horúce lepidlo);
• Minimalizuje potrebu manuálnej obsluhy (doplňovanie zásobníka).

TEXT/FOTO: Nordson