basaHoci sa moderné technológie podieľajú na inovatívnej premene fungovania mnohých odborov ľudskej činnosti, školstvo zatiaľ do značnej miery odoláva. Všetko však nasvedčuje tomu, že súčasná situácia je dlhodobo neudržateľná. Či sa nám to páči, alebo nie, proces vzdelávania sa stále viac odohráva v prostredí, ktoré je na technológiách vyslovene závislé. Výučbové postupy sú technológiami stále viac ovplyvňované, pretože zručnosti potrebné pre život sa deti učia hlavne mimo školu.
Technológie však nie sú len o vzdelávacom procese, ich využitie môžeme vidieť takmer všade. V minulosti bola modernou technológiou špeciálna paletová váha, ktorá dokázala zistiť hmotnosť objemných rozmerov a nákladov. Dnes poznáme váhy fungujúce aj na úplne inom princípe, čo znamená, že vďaka novým funkciám (technológiám) sa tieto veci úplne zmenili. Takto to funguje v oblasti technológií všade, ich prínos je nepopierateľný.

Neodmysliteľná súčasť moderného podniku
Technológie dnes nachádzajú uplatnenie naozaj v každom odbore. Pri podnikaní je ich využitie asi najčastejšie. Pri výrobnom procese sú technológiou ovplyvnené jednotlivé stroje a zariadenia, ktoré potom fungujú na základe určitého naprogramovania. Počas nového založenia firmy je to potom výhodná funkcia, ktorá zdokonaľuje výrobný proces a v mnohých prípadoch nahrádza ťažkú a náročnú prácu niekoľkých zamestnancov.

Efektívny proces výroby
Moderné technológie sa uplatňujú aj pri výmene repasovaného kompresora. V automobilovom priemysle sú moderné technológie bežnou súčasťou a s ich pomocou sa tento druh priemyslu veľmi rýchlo rozvíja. Robotizácia výrobných procesov je jednoducho nevyhnutná a pre súčasné pracovné tempo aj nenahraditeľná.

Sociálny charakter
Technológie môžu ovplyvňovať aj spoločenské vzťahy a kultúru, podieľajú sa na prenose informácií a spájajú viaceré odbory do jedného celku. V prípade komunikácie a prenosu informácií si môžeme spomenúť 3D tlač, ktorá sa stáva v súčasnosti využívaným prvkom vo viacerých oblastiach. Renovované tonery sa postarajú nie len o kvalitnú tlač dokumentov, ale čoskoro budeme pomocou tejto technológie vytvárať aj vlastné repliky tváre a konkrétnych predmetov.

TEXT/FOTO SEOcentrum