obr1Výrobné firmy môžu získať inovatívne nápady a riešenia pre svoj biznis zadarmo. Talentovaní inovátori môžu v spolupráci s nimi realizovať vlastný inovačný projekt a nájsť nových klientov zo Slovenska i zahraničia. Spolupráca oboch strán je jedným z hlavných cieľov medzinárodného projektu OpenMaker, ktorý je podporený z najväčšieho výskumného a inovačného programu EÚ s názvom Horizont 2020.


Samotný projekt OpenMaker rozvíja myšlienku otvorených inovácií vo výrobe. „Jeho cieľom je spájať existujúce výrobné podniky s kreatívnymi inovátormi. Päť inovačných projektov môže navyše získať podporu po 20 000 eur,“ informoval Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire, s. r. o., ktorá je partnerom projektu.
Budovanie komunity zloženej z výrobných firiem a inovátorov sa uskutočňuje súčasne v štyroch krajinách – na Slovensku, v Taliansku, v Spojenom kráľovstve a v Španielsku.
Jednou z hlavných aktivít projektu na Slovensku je spustenie akcelerátora OpenMaker. „Otvorenie akcelerátora, naplánované na 1. júna, bude spojené s prednáškou hosťujúceho profesora na University of Sheffield, pána Indyho Johara. Tento spolutvorca inovatívnych projektov OpenDesk či WikiHouse predstaví možnosti, benefity a budúcnosť otvorenej výroby v rámci otvorenia OpenMaker programu na Slovensku,“ informoval ďalej Ľubomír Billý zo spoločnosti Centire.

V rámci projektu budú realizované nasledujúce aktivity:
• jún 2017 – október 2018: Organizovanie workshopov a stretnutí
• jún 2017 – október 2017: Konzultácie k inovačným projektom pre súťaž o cenu
• september 2017 – október 2017: Súťaž o cenu pre inovačné projekty
• november 2017 – september 2018: Realizácia inovačných projektov

O projekte OpenMaker sa dozviete viac na: http://bit.ly/2open_maker
Viac o rečníkovi - profil Indyho Johara

O spoločnosti Centire
Spoločnosť Centire, s. r. o., viac ako 20 rokov poskytuje poradenstvo na Slovensku. Zameriava sa na podporu podnikania, spoločenské inovácie a regionálny rozvoj.

TEXT/FOTO Centire