obrHireco-Technik, s. r. o., v spolupráci s dôveryhodnými partnermi nepretržite hľadá progresívne technické riešenia, ktorých výsledkom je znižovanie nákladov a zároveň zvyšovanie efektívnosti a kvality.


V súčasnosti je pre zákazníkov najdôležitejšie rýchle dodanie tovaru a služieb vzhľadom na vysoké straty v prípade poruchy výrobných zariadení. Je dôležité vybrať si spoľahlivého partnera, ktorý poskytuje viaceré možnosti spolupráce pri odstraňovaní vzniknutých problémov. Pre zdokonaľovanie služieb je potrebný neustály vývoj nových technológií.
Spoločnosť Hireco-Technik za účelom zvyšovania dostupnosti produktov a kvality služieb pre zákazníka rozširuje svoju ponuku o možnosť online nákupu. Prostredníctvom komunikačných zariadení majú zákazníci možnosť prezerať si ponuku online vždy, keď je to najviac potrebné. Takmer okamžite si zákazník nájde technické parametre a skladovú dostupnosť komponentov. Internetový obchod umožňuje jednoduché a pohodlné odoslanie dopytu a s tým spojenej žiadosti o vypracovanie cenovej ponuky, prípadne priame objednanie tovaru.

obr1
Filtračné zariadenie na recykláciu použitého oleja

 

Filtračné zariadenia
Moderné filtračné zariadenie je určené na doplňovanie, prečerpávanie, filtrovanie aj veľmi znečistených procesných kvapalín a priemyselných olejov. Vďaka možnosti 3-stupňovej filtrácie sa odstraňujú mechanické nečistoty a prečerpaný olej možno opätovne použiť v prevádzke. V prípade použitia zariadenia pracujúceho na princípe elektrostatického čistenia kvapalín je možné dosiahnuť čistotu kvapalín porovnateľnú s čistotou nových kvapalín pri zachovaní zhodných vlastností. Firma Hireco Technik, s. r. o., navrhuje a vyrába zariadenia na odstránenie nečistôt podľa požiadavky zákazníkov. Odbornou znalosťou problematiky znečistenia kvapalín ponúka zákazníkom najlepšie možné riešenia pri odstránení vzniknutých problémov.

Konštrukčné riešenia na mieru
Výroba hydraulických a filtračných zariadení sa začína odbornou návštevou a konzultáciou u zákazníka. Konštrukčné oddelenie následne navrhne funkčné a priestorové riešenia v súlade s potrebami zákazníka. Kompletné navrhnutie zákazníckeho riešenia zahŕňa vytypovanie komponentov overených značiek ako sú Argo Hytos, Danfoss, Turolla, Comatrol, OMT, Badestnost atď., vypracovanie 3D modelu s využitím softvéru SolidWorks. Po odsúhlasení navrhnutého riešenia zo strany zákazníka je zariadenie vyrobené a následne je zabezpečená odborná montáž, spustenie a uvedenie zariadenia do prevádzky. Každé vyrobené zariadenie je dôsledne skontrolované a testované pred odovzdaním zákazníkovi.

obr2

Systém údržby
Dlhodobo zlý prevádzkový stav strojov a zariadení je najčastejšou príčinou strát a nízkej produktivity. Z tohto dôvodu je potrebná pravidelná odborná kontrola a údržba hydraulických zariadení. Pri správnom nastavení pravidelných kontrol zákazník zníži výdavky na údržbu zariadení o viac ako 50 % za rok. Taktiež neplánované odstávky výrobných zariadení sa znížia o viac ako 50 % za rok. Technici spoločnosti Hireco-Technik v spolupráci s overenými partnermi zabezpečujú kompletný servis hydraulických a filtračných zariadení priamo u zákazníka.

TEXT/FOTO: Hireco Technik s. r. o.