obr1Automobilový priemysel na Slovensku priniesol aj novú produkciu pre viacerých dodávateľov do tohto odvetvia. Často sem patria valcovité/rotačné diely ako hriadele, ventily či skrutky, ktorých meranie nemusí byť pre každého jednoduché. Spoločnosť Mahr disponuje efektívnym riešením, ktoré pri meraní vonkajších rozmerov využíva kombináciu dotykového a optického merania.
Skupina produktov MarShaft Scope, určená pre meranie hriadeľov, patrí medzi najpresnejšie prístroje tejto kategórie. K dispozícii je viacero vyhotovení, či už ide o konkrétny rozsah zariadenia alebo príslušenstvo.
Prístroje sú určené do dielenského ako aj laboratórneho prostredia. Ich hlavnou devízou je automatické vyhodnotenie dĺžok, uhlov, priemerov, drážok, skosení a ďalších parametrov. Robustná konštrukcia, ložiskové prvky totožné s kruhomermi, aktívna teplotná kompenzácia a meracia rýchlosť až 200 mm/s zaisťujú istotu nameraných výsledkov.

obr3
MarShaft SCOPE 600 plus 3D

 

Matrix kamera
Optické meranie je zabezpečené prostredníctvom tzv. matrix kamery. Jedná sa o CMOS kameru s vysokým rozlíšením a telecentrickou optikou. Automatická detekcia čiastočiek nečistôt eliminuje prípadné chyby pri meraní. Hlavnou výhodou matrix kamery je princíp segmentového snímania, ktoré zaručí vysokú presnosť malých tvarových prvkov, ako rádiusov menších než 0,5 mm.

obr2
Ukážka protokolu z merania

 

Dotyková sonda
Voliteľne je možné MarShaft Scope dovybaviť dotykovou sondou, čím sa rozšíri funkcionalita o meranie axiálneho a radiálneho hádzania, či meranie tvaru a polohy. Jedná sa hlavne o konkávne tvary a slepé otvory, ktoré opticky nie je možné merať. Eliminuje sa tým potreba použitia ďalšieho prístroja (CMM, kruhomer...), čím sa stáva meranie ešte efektívnejšie. Samozrejme v prípade, že si to daná aplikácia vyžaduje.

obr4
Meranie drážky pomocou dotykovej sondy

 

Rôzne meracie rozsahy
MarShaft Scope je k dispozícii v troch meracích rozsahoch – 350/750/1 000 mm v osi Z (výška) a v dvoch meracích rozsahoch 80/120 mm v osi X (priemer), pri zaťažení až 30 kg. Mahr nedávno predstavil aj novú metódu merania pre špeciálne aplikácie ako vačkové hriadele v podobe MarShaft Scope 600 plus 3D, pre kompletnú 3D inšpekciu obrobku. Všetky verzie pracujú v spojení s obľúbenou softvérovou platformou MarWin.

* * * * *
Pokiaľ máte záujem o konkrétnejšie informácie, navštívte náš stánok v rámci Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Nájdete nás v pavilóne F, stánok č. 51. Tešíme sa na vašu návštevu.
* * * * *

TEXT: Peter Babčan FOTO: archív MAHR