obr2Na celom svete riskujú milióny ľudí svoje zdravie pri práci. Podľa odhadov medzinárodnej robotníckej organizácie International Labour Organisation (ILO) zomiera denne 6 000 ľudí pri pracovných nehodách alebo ochoreniach. S cieľom upozorniť na túto tému uviedla ILO do života „Svetový deň pre bezpečnosť a zdravie na pracovnom mieste“. Dňa 28. apríla 2017 sa tento akčný deň konal už 15. krát.

Zákonná povinnosť: Posúdenie ohrozenia
Podľa zákonného nariadenia sa musia všetky ohrozenia v podniku analyzovať a dokumentovať v posúdení ohrození. Ku každému registrovanému ohrozeniu sa musia uviesť opatrenia, ktoré môžu nebezpečenstvo znížiť alebo odstrániť. Opatrenia sú rozdelené do troch kategórií:
• technické ochranné opatrenia (napr. ochranné dvere na strojoch)
• organizačné ochranné opatrenia (napr. poučenie spolupracovníkov)
• opatrenia týkajúce sa osôb (napr. ochranný pracovný prostriedky)

Splniť požiarne predpisy
Nebezpečenstvá na pracovnom mieste sú rôznorodé: Kyseliny, horúčava, plamene a iskry, elektrické napätie, statické náboje a mechanické záťaže. Vyčistiť stroje a pracovné miesta a použitý materiál na čistenie jednoducho vyhodiť? Také jednoduché to v remeselníctve a priemysle nie je. Kto prijme znečistenia ako motorový olej, mazivo alebo laky, musí dodržať určené zákonné predpisy pre zaobchádzanie s použitým materiálom na čistenie. Kto zbiera použité handry vo svojich dielňach v otvorených nádobách, porušuje predpisy na ochranu pred požiarom a výbuchom. V kombinácii s olejovými znečisteniami sa môžu handry vznietiť, je jedno, či sú z papiera alebo z látky. Iskry pri zváraní alebo okuje stačia napríklad nato, aby sa zapálili. Preto sa smú handry na čistenie uskladňovať podľa platného práva zásadne len v uzatvárateľných nádobách. To však znamená: Vždy, keď pracovník chce hodiť použitú handru do nádoby, musí ju otvoriť a následne ju znovu pevne uzatvoriť. Aby bolo možné túto teóriu v každodennej praxi uskutočňovať, má byť otváranie a zatváranie čo najjednoduchšie. Na tento účel vyvinula MEWA bezpečnostný kontajner „SaCon“. Je z odolného plastu, vrchnák má vstreknuté tesnenie a pomocou upínacích strmeňov je rýchlo a taktiež tesne uzatvárateľný. Je vybavený kolieskami, môže sa ľahko posúvať.
Kontajner je súčasťou servisného výkonu: MEWA preberie kompletný manažment látok pre handry na čistenie a odbremení vedúceho prevádzky ohľadom znečistených handier od požiadaviek Zákona o hospodárskom kolobehu a odpade. Toto opatrenie napomáha tomu, aby sa znížili náklady. Je možné ho uskutočniť v krátkej lehote bez väčšej námahy.

mewa1
MEWA bezpečnostný kontajner SaCon s odolného plastu: vrchnák má vstreknuté tesnenie a pomocou upínacích strmeňov je rýchlo a taktiež tesne uzatvárateľný. Je vybavený kolies-kami, môže sa ľahko posúvať.

 

MEWA Textil-Management
Spoločnosť MEWA zásobuje zo 44 prevádzok podniky po celej Európe pracovnými a ochrannými odevmi, čistiacimi utierkami, rohožami na zachytávanie oleja a klasickými rohožami, ako pod značkou „World Wide Work by MEWA“ ochrannými pracovnými pomôckami. Celkom 5 200 zamestnancov má na starosti viac než 180 000 zákazníkov z oblasti priemyslu, obchodu, remesiel a gastronómie. V roku 2016 dosiahla skupina MEWA obrat vo výške 638 miliónov eur. Spoločnosť MEWA, ktorá bola založená v roku 1908, je dnes vedúcou spoloč-nosťou v oblasti textilného manažmentu. V novembri 2013 sa dostala MEWA medzi troch favoritov Nemeckej ceny trvalo udržateľného rozvoja v kategórii "Nemecké produkty/služby". Spoločnosť bola roku 2016 tretíkrát ocenená vydavateľstvom Deutsche Standards "Značkou storočia" a ďalej bola roku 2015 druhýkrát vyznamenaná ako "Vedúca značka na svetovom trhu".

Ďalšie informácie o textilnom manažmente MEWA získate na:
MEWA Textil-Service SR, s. r. o., Varšavská 29, 83102 Bratislava, Tel.: +421 2 44636097
Fax: +421 2 44462908, E-Mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript., www.mewa.sk

TEXT/FOTO Madeleine Neuse