obr2Spoločnosť Yanfeng Automotive Interiors (YFAI) oficiálne otvorila nové testovacie laboratórium v technologickom centre v Trenčíne.


Technologické centrum v Trenčíne je jedným z ôsmych takýchto lokalít YFAI na svete. Výskumné a vývojové kapacity v Trenčíne majú teraz viac než 4 800 m2, pričom polovica priestorov je venovaná novému testovaciemu laboratóriu, kde firma vykonáva testy odolnosti a testy materiálov súčiastok a výrobkov pre automobilové interiéry, predovšetkým pre testovanie prístrojových dosiek, dverových výplní a podlahových konzol.
Vďaka novým komorám a technickému zariadeniu je možné testovať výkonnosť komponentov alebo bezpečnosť, trvanlivosť, dopad na životné prostredie, vibrácie, vzhľad, materiál a emisie. Extrémne podmienky s teplotami v rozmedzí od -40°C do +120°C, klimatické komory so zmenou podnebia, testy na odolnosť voči UV žiareniu a poveternostným vplyvom, slnečné simulácie a testy opotrebovania sa môžu použiť na uistenie, že časti zariadenia, ktoré vyrobila spoločnosť YFAI, spĺňajú najvyššie požiadavky. Testovacie kapacity v Trenčíne zahŕňajú univerzálne testy, 3D skenovanie povrchu, testy odolnosti voči poškriabaniu, ako aj pachové testy.

obr1
Slávnostné prestrihávanie pásky pri otvorení - Ivan Kebísek (Engineering Director and Site Leaser Trencin, vľavo), Jochen Heier (Vice President & General Manager Europe & South Africa, v strede) a Jason Xu (Vice President Engineering YFAI)


Hlavné oddelenia Trenčianskeho technologického centra sú výsledkom oddelenia vývoja produktov, benchmarkingu, riadenia technickej kvality (EQM), správy základných údajov, aplikácií CAD, vedenia produktových zmien, ako aj SMTE a používania procesov 6 Sigma.
Spoločnosť aktuálne zamestnáva v Trenčíne 160 ľudí. Okrem tohto technologického centra má spoločnosť YFAI na Slovensku aj závod v Námestove, kde sa vyrábajú dverové panely, podlahové konzoly a iné automobilové interiérové prvky, a Automotive Business Center v Bratislave. To podporuje spoločnosť v oblasti financií, IT, nákupu, predaja, ľudských zdrojov a programového riadenia.

TEXT Michal Múdrý FOTO Ján Minár