obr1Od 21. do 23. března představila společnost WFL Millturn Technologies na akci Technology Meeting v Linci nejen nejnovější modely svých strojů, ale i inovace v oblasti softwaru, a hlavně v oblasti technologií. Odborníci společnosti WFL na obrábění a řada významných dodavatelů nástrojů, upínacích zařízení, měřicích zařízení a CAD-CAM systémů byli připraveni poskytnout návštěvníkům z řad odborné veřejnosti vyčerpávající informace.

Zažijte modely MILLTURN na vlastní kůži
Návštěvníci získali dokonalý přehled o celé produktové řadě společnosti WFL v centrále v Linci. Prezentovány byly všechny funkce strojů, a to od malých modelů M35 MILLTURN až po největší M200 MILLTURN. To znamená, že zpracovány mohou být v plném rozsahu obrobky o rozměrech až 2 m v průměru, až 14 m na délku a o hmotnosti až 60 t. Hlavními sektory, v nichž jsou produkty WFL využívány, jsou letecký a energetický průmysl. Akce Technology Meeting také nabídla tzv. multitasking obrábění od A do Z v prostoru výrobní haly, technologie zpracování a prezentace na téma inovativní vědy.

obr2
M200 MILLTURN - Tato nová vlajková loď společnosti WFL mistrně opracovává obrobky o délce až 14 m, s průměrem soustružení do 2 m a hmotností obrobku 60 t. Heslo „Na velikosti záleží“ zde určitě platí!

 

Nové stroje MILLTURN
Společnost WFL vytváří nové standardy v segmentu velkých i malých strojů. Po představení nového stroje M200 MILLTURN nyní společnost uvádí inovace v segmentu menších strojů, které zahrnují vylepšení produktů z hlediska velikosti stroje: řady strojů „40“ a „60“ jsou nyní k dispozici s novou konstrukcí, s průměrem soustružení do 640 mm. „Nyní máme k dispozici dva zcela přepracované stroje MILLTURN s maximální délkou obrábění 4 500 mm a s průměrem soustružení až do 640 mm, které jsou ideální pro dlouhé hřídelové součásti a složité komponenty trubkovitého tvaru, například komponenty z leteckého nebo ropného průmyslu," říká Martin Kaukal, obchodní manažer společnosti WFL Millturn Technologies.
Hlavními novými prvky přepracovaných strojů jsou vylepšení konstrukčních detailů různých komponentů a další zvýšení spolehlivosti. Zvláštní pozornost byla věnována vylepšenému, uživatelsky přívětivému přístupu ke standardnímu zásobníku nástrojů (zepředu přes velké posuvné okno). Optimalizovaný ovládací panel nyní disponuje zlepšenou ergonomií pro řazení, lepším přístupem k integrované tiskárně, větším prostorem pro volitelné ovládací prvky, optimalizovanou kabeláží, a tedy i vylepšenou obslužností.

Nové technologie - absolutně nezbytné
Kromě nejzajímavějších novinek týkajících se strojů společnost WFL opět představila široké spektrum technologií, zejména pak vnitřní obrábění pomocí 18xD vyvrtávací tyče s tlumením vibrací, frézování ozubení, řezání závitů, vytvrzování, aditivní výrobu za použití vysoce výkonných laserů a plně automatizované měření ultrazvukem.
Hluboké vrtání a složité vnitřní obrábění jsou jen dvě z hlavních specializací společnosti WFL. V rámci těchto specializací bylo společně se společností Sandvik provedeno testování „inteligentního nástroje“. Na pozadí stále důležitějšího tématu Průmysl 4.0 a poptávky po lepším networkingu byla přímo na místě nabídnuta ukázka předvádějící funkce vyvrtávací tyče 18xD CoroPlus z řady Silent Tools na stroji M120 MILLTURN. Vyvrtávací tyč zkombinována s vlastním prizmatickým držákem nástrojů společnosti WFL. Za použití nejnovější technologie CoroPlus je tato vyvrtávací tyč vybavena senzory, které hlásí naměřené hodnoty z procesu obrábění ID do tabletu nebo je zobrazují na ovládacím panelu. Obsluha stroje má tedy k dispozici informace o teplotě, odchylkách, hluku na pozadí, vibracích a zatížení stroje od obrábění, přičemž všechny tyto informace jsou přenášeny v reálném čase. Tato technologie se obvykle používá v leteckém průmyslu, například při výrobě hnacích hřídelí, nebo obecně při obrábění dlouhých, tenkých obrobků.

obr4
Nový stroj M65 MILLTURN: zaměřený na vylepšení konstrukčních detailů různých strojních komponentů a další zvýšení spolehlivosti.


Integrace aditivních výrobních procesů do strojů MILLTURN je ilustrována pomocí vysoce výkonného 10 kW laseru na stroji M80 MILLTURN / 3000 mm. Tato integrace technologie umožňuje laserové navařování, laserové svařování a laserové tvrzení. Hlavní výhodou je, že se automaticky změní laserová hlava, včetně laserových čoček: hlava je začleněna přímo do soustružnické-vyvrtávací-frézovací jednotky prostřednictvím prizmatického rozhraní nástroje. Extrémně vysoká rychlost navařování (například 2940 g / h u laseru se vstřikovacím šroubem) umožňuje nejen docílit rovné linie při spojování materiálů; použití několika NC os u stroje MILLTURN také umožňuje dosáhnout téměř jakéhokoliv geometrického tvaru. Mohou tak být nyní efektivně vyráběny komplexní chladicí kanály nebo ohnuté spojovací příruby.
„Nové technologie jsou absolutně nezbytné, což na lineckém Inovačním fóru vždy zdůrazňujeme. V průběhu let se WFL Technology Meeting rozrostl do úspěšné platformy obráběcího průmyslu. Pouze velké veletrhy se mohou pochlubit vyšší koncentrací odborných znalostí v oblasti CNC. Odbornost spojená s osobním přístupem a skvělým rámcovým programem - to nikde jinde nenajdete,“ vysvětluje Martin Kaukal, obchodní manažer WFL Millturn Technologies.

TEXT/FOTO WFL