obrDodávateľské firmy v automobilovom priemysle na Slovensku plánujú v najbližších 12 mesiacoch prijať 260 nových výskumno-vývojových pracovníkov. Viac ako dve tretiny týchto firiem zároveň deklarovali záujem investovať v najbližších dvoch rokoch percentá z obratu do výskumu, vývoja a inovácií. Tieto zistenia vyplynuli z druhého vydania prieskumu Automotive Innovation Slovakia, ktorý uskutočnila spoločnosť KPMG na Slovensku v spolupráci so Združením automobilového priemyslu Slovenskej republiky.
Podľa zistení KPMG a ZAP pracuje v súčasnosti v pätnástich výskumno-vývojových a technologických centrách v automobilovom priemysle na Slovensku takmer 1500 výskumno-vývojových pracovníkov. Pred dvoma rokmi ich pritom bolo iba 700. V aktuálnom prieskume navyše ďalších 10 firiem uviedlo, že plánuje v najbližších troch rokoch zriadiť vlastné výskumno-vývojové alebo technologické centrum na Slovensku. To vytvorí ďalšie pracovné miesta pre tento druh odborníkov.
“V posledných rokoch sa Slovensko postupne zbavuje nálepky “montážnej dielne”. Rastúca dôvera investorov a materských spoločností zahraničných firiem sa odzrkadlila nielen vo vyššom počte výskumno-vývojových centier, ale aj v počte ľudí, ktorých tieto centrá zamestnávajú,“ skonštatoval Ľuboš Vančo, predseda Rady partnerov, KPMG na Slovensku.
Výsledky prieskumu Automotive Innovation Slovakia 2016 ukázali, že dodávateľské firmy musia neustále hľadať talentovaných inžinierov a intenzita tejto potreby každým rokom rastie. Práve prístup k inžinierskym talentom je podľa troch pätín respondentov prieskumu KPMG a ZAP najdôležitejším faktorom pre rozvoj inovácií vo firme. V prvej trojici sa umiestnili aj dostupné finančné zdroje a schopnosť neustále prinášať drobné zlepšenia.
Pri otázke, čo je najväčšou bariérou inovovania, sa viac ako polovica (54 %) opýtaných vyjadrila, že problémom je najmä nedostatok času. Na túto výzvu však zdá sa firmy budú reagovať. Zaviesť špeciálny čas na inovovanie plánuje v najbližších 12 mesiacoch 53 percent firiem, ktoré zodpovedali túto otázku.
„Na úvod postačí, ak sa začne pravidelne stretávať menšia skupina pracovníkov so záujmom o inovácie. Kľúčom k úspechu je podpora top manažmentu, už spomínaná pravidelnosť a vyhradený priestor na inovácie. Aj jedna hodina raz do týždňa dokáže priniesť zaujímavé výsledky,“ vysvetľuje Vladimír Švač, manažér Oddelenia inovačného poradenstva, KPMG na Slovensku.
Rastie tiež záujem dodávateľských firiem spolupracovať so slovenskými technologickými startup firmami. Kým v roku 2014 záujem o spoluprácu deklarovala necelá štvrtina opýtaných, v roku 2016 bol v tejto oblasti zaznamenaný nárast o takmer 14 percent. Firmy z autopriemyslu preferujú najmä inovatívne riešenia v oblasti robotiky a automatizácie, v segmente Industry 4.0 a pri vývoji softvérových aplikácií pre priemysel.
Naštartovanie a ďalšie vedenie inovačnej iniciatívy v podnikoch je podľa výsledkov prieskumu KPMG a ZAP najčastejšie na pleciach generálnych alebo výkonných riaditeľov firiem. Vyjadrila sa tak tretina opýtaných.

TEXT KPMG FOTO archív redakcie